قلم (فونت) اختیار، امیر مهدی مصلحی
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
قلم‌های پرفروش

قلم اختیار | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Ekhtiar
 


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
w_Leila
 


قلم دبیر | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir
 


قلم ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Black
 


قلم ارشد | حامد حکیمی | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Arshad
 


قلم دبستان | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro
 


قلم نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
w_Nian
 


قلم میرزا جلی | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali
 


قلم شکسته ۹۶ | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
wm_shekasteh 96
 


قلم سوفی | آیدین وفاداری | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Soofee
 


قلم حناچی | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Hanachi
 


قلم فرزاد | فرزاد حسن زاده | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Farzad
 


قلم سینما | علی پزشک | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Cinema
 


قلم پیرآموز | هما دلورای | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz
 


قلم معلی | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ١٠٠,٠٠٠ تومان
wm_Moala