قلم فونت معلی font moala
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
قلم آرامش - ۷ سبک|امید امامیان|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Aramesh


قلم دبیر - ١ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir


قلم ری - ۷ سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Ray Extra Black


قلم ارشد - ١ سبک|حامد حکیمی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Arshad


قلم نرگس خاتون - ١ سبک|علی اصغر بازگیر|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Narges Khatoon


قلم دبستان - ٦ سبک|امید امامیان - رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Dabestan Pro


قلم تلسک - ٨ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٠٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Black


قلم نیان - ٨ سبک|افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Nian


قلم میرزا جلی - ٢ سبک|امیر مهدی مصلحی|یک کاربره:   ١٢٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali


قلم بهمن - ١ سبک|علی و احسان جعفر پیشه|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Bahman


قلم نسخ قرآنی ۹۳ - ٢ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Qurani 93


قلم رویا بخ - ١٠ سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Roya Bakh 10


قلم شکسته ۹۶ - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_shekasteh 96


قلم سوفی - ١ سبک|آیدین وفاداری|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Soofee


قلم ممتد - ١ سبک|زینب ایزدیار|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Momtad Bold


قلم لیلا - ٣ سبک|رضا بختیاری فرد|یک کاربره:   ٩٠,٠٠٠ تومان
w_Leila


قلم حناچی - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Hanachi


قلم مشتی - ٣ سبک|میلاد داداش زاده|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Mashti


قلم عقیق - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Aqiq Bold


قلم فرزاد - ١ سبک|فرزاد حسن زاده|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Farzad


قلم کیو - ١ سبک|حسن تیربازاری|یک کاربره:   ٣٦,٠٠٠ تومان
w_Kio


قلم سینما - ١ سبک|علی پزشک|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Cinema


قلم خاص - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Khass Extra Bold


قلم پیرآموز - ٦ سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz


قلم ریحان - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Reyhan


قلم اوژن - ٧ سبک|ابراهیم حقیقی|یک کاربره:   ٥٠,٠٠٠ تومان
w_Ojan


قلم نبی قرآنی - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Nabi Qurani


قلم معلی - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Moala


قلم رباط - ١ سبک|Ahmed Lakhdar Ghazal|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Rabat


قلم دایمو - ٢ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Daimo


قلم نگاره - ٣ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Negareh


قلم پارسیا - ١ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Parsia


قلم آذر - ٢ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar


قلم سپند اوتلاین - ٣ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Outline


قلم تحریری - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Tahriri


قلم نسخ عزیز - ١ سبک|عزیز مصطفی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Aziz


قلم چهر ۲ - ١ سبک|اسدالله چهره پرداز|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Chehr 2


قلم چهر ۳ - ١ سبک|اسدالله چهره پرداز|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Chehr 3


قلم خرداد - ١ سبک|-|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Khordad


قلم نسخ قرآنی بلد - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Qurani Bold


قلم نستعلیق - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Nastaliq


قلم نیریزی - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Neirizi


قلم ثلث - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
wm_Sols


قلم کریم - ٢ سبک|-|یک کاربره:   ٠ تومان
w_Karim


قلم زر - ١ سبک|-|یک کاربره:   ٠ تومان
w_Zar