قلم فونت ریحان font reyhan
• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم دبیر | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
wm_Dabir
 


قلم اختیار | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
wm_Ekhtiar
 


قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
wm_Mirza
 


قلم شکسته ۹۶ | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_shekasteh 96
 


قلم عقیق | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Aqiq Bold
 


قلم ریحان | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Reyhan
 


قلم معلی | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Moala
 


قلم رباط | Ahmed Lakhdar Ghazal | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Rabat
 


قلم تحریری | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Tahriri
 


قلم نستعلیق | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Nastaliq
 


قلم نیریزی | حسین زاهدی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Neirizi
 


قلم ثلث | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Sols