قلم فونت ریحان font reyhan
• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم های کلاسیک | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
Classic Fonts
 


قلم آرامش | امید امامیان | یک کاربره:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
w_Aramesh
 


قلم ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Ray Extra Black
 


قلم دبستان | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Dabestan Pro
 


قلم تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
w_Tlesk Black
 


قلم نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Nian
 


قلم رویا بخ | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Roya Bakh 10 ExtraBlack
 


قلم دایمو | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Daimo
 


قلم نگاره | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Negareh
 


قلم پارسیا | مصطفی اوجی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Parsia