• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• با نصب و اجرای نرم‌افزار قلم‌برتر، قلم‌های خریداری شده خودکار روی سیستم شما فعال خواهند شد.
• این قلم‌ها برای وب قابل استفاده نیستند.
• در موبایل از قلم‌آنلاین می‌توانید استفاده کنید.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• چنانچه فرد یا موسسه‌ای هستید که بیش از یک سیستم دارید می‌توانید چند کاربره خریداری کنید. (فقط یک کاربر امکان استفاده از قلم‌آنلاین را دارد)
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۵درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - فونت - بسته
بسته ی پنج تایی اختیار نو
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان

بستۀ سه تایی دبیر
یک کاربره:
۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ کامل حناچی
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی دبستان
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۶,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۹۲,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi