• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• با نصب و اجرای نرم‌افزار قلم‌برتر، قلم‌های خریداری شده خودکار روی سیستم شما فعال خواهند شد.
• این قلم‌ها برای وب قابل استفاده نیستند.
• در موبایل از قلم‌آنلاین می‌توانید استفاده کنید.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• چنانچه فرد یا موسسه‌ای هستید که بیش از یک سیستم دارید می‌توانید چند کاربره خریداری کنید. (فقط یک کاربر امکان استفاده از قلم‌آنلاین را دارد)
• هر فردی (حقوقی یا حقیقی) که از سایت نرم افزاری مریم، قلم خریداری کرده‌ باشد مجاز به تولید محتوا با آن است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۵درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - فونت - بسته
بسته ی پنج تایی اختیار نو
یک کاربره:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ سه تایی دبیر
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ کامل حناچی
یک کاربره:
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی لیلا
یک کاربره:
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی ایلیا
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی دبستان
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi