قلم فونت پیرآموز font priamooz
• برای  استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار   «قـلـم‌بـرتـر» را داشته باشید.
• در اولین خرید، شماره سریال قلم را دریافت خواهید کرد.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند.
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
w_Momtad Bold
یک کاربره:
۱۰۰,۰۰۰ تومان