برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
قلم‌های پرفروش
قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی |   ٧٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
میرزا


قلم شکسته ۹۶ | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
شکسته ۹۶


قلم سوفی | آیدین وفاداری |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سوفی


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ٣  سبک
لیلا


قلم حناچی | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
حناچی


قلم فرزاد | فرزاد حسن زاده |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
فرزاد


قلم سینما | علی پزشک |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سینما


قلم پیرآموز | هما دلورای |   ٣٠,٠٠٠ تومان  ٦  سبک
پیرآموز


قلم معلی | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
معلی