برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
فرزاد حسن زاده
متولد ۱۳۳۶ شیراز | لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران - ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ | فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ۱۳۷۰ | طراح کاشی و سرامیک - کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ - شیراز-۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴| مدیر آتلیه گرافیک ماهنامه سینمایی فیلم - تهران - ۱۳۶۵تا ۱۳۷۶ | مدیر کارگاه طرح و تبلیغ نشانه از ۱۳۷۹ تا کنون |مدرس رشته گرافیک : دانشکده هنر و معماری - دانشگاه شیراز - ۱۳۸۳و موسسه آموزش عالی سوره - شیراز - از ۱۳۸۰تا کنون | طراح گرافیک در کشورهای امارات متحده و کویت - ۱۳۷۷تا ۱۳۷۹|عضو انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی استان فارس|عضو انجمن فرهنگ و هنر فارس | عضو انجمن طراحان گرافیک ایران