• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
فرزاد حسن زاده
متولد ۱۳۳۶ شیراز | لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران - ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ | فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ۱۳۷۰ | طراح کاشی و سرامیک - کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ - شیراز-۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴| مدیر آتلیه گرافیک ماهنامه سینمایی فیلم - تهران - ۱۳۶۵تا ۱۳۷۶ | مدیر کارگاه طرح و تبلیغ نشانه از ۱۳۷۹ تا کنون |مدرس رشته گرافیک : دانشکده هنر و معماری - دانشگاه شیراز - ۱۳۸۳و موسسه آموزش عالی سوره - شیراز - از ۱۳۸۰تا کنون | طراح گرافیک در کشورهای امارات متحده و کویت - ۱۳۷۷تا ۱۳۷۹|عضو انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی استان فارس|عضو انجمن فرهنگ و هنر فارس | عضو انجمن طراحان گرافیک ایران