برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
طراح قلم

علی‌اصغر بازگیر
متولد ۱۳۶۹  از خرم آباد | فارغ التحصیل رشته‌ی گرافیک از دانشگاه  امام صادق ؟ع؟ بابل