برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
طراح قلم

علی‌اصغر بازگیر
متولد ۱۳۶۹  از خرم آباد | فارغ التحصیل رشته‌ی گرافیک از دانشگاه  امام صادق ؟ع؟ بابل