AnyDesk
برای راهنمایی و بررسی مشکلات نرم افزار گاهی لازم می‌شود بخش پشتیبانی به سیستم کاربران متصل شود. برنامه‌ی AnyDesk  می‌تواند پل ارتباطی بین سیستم شما و بخش پشتیبانی باشد. کافی است برنامه را دانلود و اجرا کنید  و آدرسی که در تصویر مشخص شده را به بخش پشتیبانی اعلام کنید.پس از اینکه بخش پشتیبانی آدرس را از شما دریافت کردند لازم است با زدن دکمه‌ی Accsept اتصال را تایید کنید.
 
 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi