۱- گزینه‌ی ثبت نام را بزنید.
۲- یک اکانت کاربری بسازید.
۳- در قسمت لیست قلم‌ها، قلم‌وب‌ها را انتخاب کنید.
۴- در قسمت دامنه‌ها، آدرس دامنه‌های مورد نظر را وارد کنید.
۵- در قسمت افزایش موجودی اکانت خود را شارژ کنید. 
۶- از قسمت تغییر مشخصات، Script نوشته شده را کپی کنید و در سایت خود قرار دهید. 
۷- اکنون  قلم‌های وب آماده‌ی استفاده در سایت شما است.

توجه:
• نام این قلم‌ها همان نام‌هایی است که در قسمت لیست نوشته شده‌ است.
• از شارژ اکانت به نسبت تعداد بازدید و ضریب فونت‌ها، کم می شود.

شناسه (ایمیل) *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
ایمیل *
تلفن

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.
فرایند ثبت نام با خطا مواجه شد.


 
web_Nazanin Boldweb_Nazanin
web_Mitra Boldweb_Mitra
web_Roya Boldweb_Roya
web_Yekan Boldweb_Yekan Light
web_Farnazweb_Yekan
web_Titrweb_Owji
web_Aziz Boldweb_Aziz

 توجه: تعداد فونت‌هایی را که انتخاب می‌کنید در ضریب فونت و هزینه‌های ماهیانه شما تاثیر می‌گذارد.
برای اطلاع از هزینه‌ها به قسمت افزایش موجودی مراجعه فرمایید.


<script type="text/javascript" src="//maryamsoft.com/xcode/QalamWeb/QWXXX.js"></script>

تعداد Page Viewقیمت شارژ ماهانه (تومان)
 ۲۰,۰۰۰ به پایین۲,۵۰۰ 
۳۰,۰۰۰۳,۰۰۰
۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰

* مبالغ فوق با ضریب فونت ۱ محاسبه شده است. ضریب فونت شما در مبلغ فوق ضرب می‌شود. 


 پیش نمایش قلم وب
 
سایز ۱۴آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشید.
سایز ۱۶آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشید.
سایز ۱۸آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشید.
سایز ۲۰آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشید.
سایز ۲۲آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشید.
 
سایز ۱۴سایز ۱۶

زندگی شاید آن لبخندی‌ست، که دریغش کردیم.
 زندگی زمزمه پاک حیات است، میان دو سکوت
 زندگی، خاطره‌ی آمدن و رفتن ماست ...

 

زندگی شاید آن لبخندی‌ست، که دریغش کردیم.
زندگی زمزمه پاک حیات است، میان دو سکوت
 زندگی، خاطره‌ی آمدن و رفتن ماست ...

 
سایز ۱۸سایز ۲۰

زندگی شاید آن لبخندی‌ست، که دریغش کردیم.
زندگی زمزمه پاک حیات است، میان دو سکوت
 زندگی، خاطره‌ی آمدن و رفتن ماست ...

 

زندگی شاید آن لبخندی‌ست، که دریغش کردیم.
زندگی زمزمه پاک حیات است، میان دو سکوت
 زندگی، خاطره‌ی آمدن و رفتن ماست ...

 


 متن مورد نظر خود را با قلم‌های وب در سایزهای مختلف ببینید: