مشققلم (فونت) دبیر
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
w_Arshad
یک کاربره:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Arshad
حامد حکیمی
داستان طراحی فونت ارشد از سال ١٣٩٥ به بهانه استفاده در يک فضای گرافيكی كاملا شخصی، برای طراحی پوستر و نشان نوشتاری شروع شد. همين بهانه كافی بود تا خانواده‌ای از حروف ضخيم در كنار هم قرار گيرند و تايپ فيسی به جهت استفاده فرمی در كار ديزاين شكل گيرد. فونت ارشد در استوديو مشق توسط حامد حكيمی با همكاری مسعود جزنی، زهرا ابراهيم‌زاده و مهتاب ذاكری ساخته و طراحی شده است. لطفا در حين استفاده از قلم ارشد با زدن كليدهای Alt+H و Alt+Space از جایگزین‌های فرمی ديگر گليف‌ها استفاده كنيد. 
قلم ارشد در کاربرد