قلم دبیر Dabir Font
• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
Classic Fonts
یک کاربره:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
Classic Fonts
این بسته شامل قلم‌های زیر است:
میترا (۳وزن)
لوتوس (۳وزن)
نازنین (۳وزن)

یاقوت (۳وزن)
یکان (۳وزن)
بدر (۳وزن)

زر (۲وزن)
جلال (۳وزن)

کریم (۲وزن)
کودک (۳وزن)
تیتر (۱وزن)
ن
سخ قرآنی (۱وزن)