• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• با نصب و اجرای نرم‌افزار قلم‌برتر، قلم‌های خریداری شده خودکار روی سیستم شما فعال خواهند شد.
• این قلم‌ها برای وب قابل استفاده نیستند.
• در موبایل از قلم‌آنلاین می‌توانید استفاده کنید.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• چنانچه فرد یا موسسه‌ای هستید که بیش از یک سیستم دارید می‌توانید چند کاربره خریداری کنید. (فقط یک کاربر امکان استفاده از قلم‌آنلاین را دارد)
• هر فردی (حقوقی یا حقیقی) که از سایت نرم افزاری مریم، قلم خریداری کرده‌ باشد مجاز به تولید محتوا با آن است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۵درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
wm_Ekhtiar Now Jali
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Mashq
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Jadoo
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Kitab
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

wm_Ekhtiar Now Khafi
یک کاربره:
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بسته ی پنج تایی اختیار نو
یک کاربره:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Ekhtiar Now Jali
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی

خانواده‌ قلم اختیار نو
 
متغیر مهمی که به خوشنویس یا طراح حروف کمک می‌کند تا الگوهای خوشنویسی خط عربی را تحلیل کند، نسبت سطح به دور در حروف است. بنا به آنچه که در تعریف «قواعد دوازده‌گانۀ خوشنویسی» نقل شده است، حرکات افقی، عمودی و مایل در حروف مانند (ک) «سطح»، و حرکات مدوّر حول یک محور مانند (ن) «دور» نامیده می‌شوند. خط نسخ به این دلیل که نسبت سطح به دور در حروف آن بیشتر است در قیاس با دیگر خطوط بعد یا منشعب از خود نظیر رقاع، تعلیق و نستعلیق هندسۀ ساده‌تری دارد. از این رو در طراحی قلم به خط عربی، عموماً خط نسخ پایۀ طراحی قرار می‌گیرد و دیگر الگوهای خوشنویسی با میزان دور بیشتر، به دلیل پیچیدگی‌های فُرمی، کمتر مورد توجه طراحان حروف خط عربی قرار می‌گیرند.
حروف در خطوطی نظیر تعلیق، نستعلیق و توابع آنها فُرم‌هایی طبیعی (Organic) دارند. از همین روست که در تعلیم این خطوط به هنرآموزان برخی حروف به شکل جانوران تشبیه می‌شوند. این خصلت فرآیند انتقال این خطوط از قالب خوشنویسی به طراحی حروف را دشوار می‌کند چراکه یافتن هندسۀ پنهان حروف و در نتیجه رسیدن به یک بیان تایپوگرافیک (Typographic) کارآمد، نیاز به شناخت عمیق‌تری از آن خط دارد. خانواده قلم اختیار نو کوششی است برای ترجمۀ خط ناآرام و پویای تعلیق به زبان طراحی حروف؛ اگرچه در فرآیند طراحی از دیگر خطوط نظیر دیوانی و نسخ نیز گرته‌برداری شده است.
 
قلم اختیار نو در مقایسه با قلم اختیار ساده‌تر است، بنابراین برای استفاده‌های معمول نظیر چیدن یک متن یا عناوین بلند کارآمدتر است. در مهندسی فونت (Font Engineering) این قلم نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا قلم بدون دخالت کاربر به درستی کار کند و مواردی نظیر برخورد نقاط با حروف یا هم‌نشینی نامتوازن حروف روی خط کرسی پیش نیاید. اختیار نو در پنج وزن (Style / Weight) به نام‌های: خفی، کتاب، جادو، مشق و جلی طراحی شده است. نام‌گذاری وزن‌ها یک نام‌گذاری مفهومی است که لزوماً با ارجاع خوشنویسانۀ آنها انطباق ندارد:
اختیار نو - خفی: حروف آن نازک‌ و خطی‌تر (Low Contrast) اند و برای کاربرد نمایشی (Display) یا سبک خوابیده (Oblique) در متن مناسب است.
اختیار نو - کتاب: ضخامت (Thickness) حروف به گونه‌ای در نظر گرفته شده که بتواند در متن‌های بلند به کار گرفته شود.
اختیار نو - جادو: ضخامت بیشتر حروف در وزن جادو نسبت به وزن کتاب، این قلم را برای سرفصل‌نویسی یا عناوین پاراگراف‌های یک متن مناسب می‌کند. قلم جادو در خوشنویسی نیز به قلمی گویند که دانگ* آن میان دانگ‌های کتابت و مشق است و عموماً برای تحریر سرفصل‌ها به کار گرفته می‌شود.
اختیار نو - مشق: وزنی ضخیم از این قلم و مناسب عناوین و کاربردهای نمایشی است.
اختیار نو - جلی: ضخیم‌ترین و بیانگرایانه‌ترین (Expressive) وزن قلم اختیار نو است که برای استفاده در اندازه‌های بزرگ و عناوین کوتاه طراحی شده است. 
 
امید است که قلم اختیار نو امکان تازه‌ای از خط عربی در اختیار کاربران قراردهد و انگیزه‌ای باشد برای طراحان خط عربی که بیشتر به دیگر الگوهای خوشنویسی این خط توجه کنند.

*دانگ یا دُنگ واحد اندازه‌گیری پهنای قلم و برابر با یک نقطه است.

 
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی
فونت (قلم ) اختیار، امیرمهدی مصلحی

 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi