• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
w_Aramesh Extra Light
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Light
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Medium
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Semi Bold
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Bold
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Extra Bold
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

w_Aramesh Black
یک کاربره:
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ اصلی آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

بستۀ مکمل آرامش
یک کاربره:
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
w_Aramesh
آرامش بر پایه خط نسخ و با هدف آفرینش تایپ‌فیسی ویژه‌ی متن طراحی شد. این تایپ نمی‌خواهد فریاد بزند بلکه خیلی آرام، با حفظ ویژگی‌های مثبت پیشینیان خود و در نظر گرفتن حافظه تصویری مخاطب از تایپ‌های متن قصد دارد تا مورد انتخاب جامعه ناشران و طراحان قرار گیرد. افرادی که در کنار تایپ‌های مدرن برای بدنه متن به تایپ‌های رسمی‌ و آشنا به چشمان مخاطب هم نیاز پیدا می‌کنند.  حافظه تصویری زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سروکارمان با طراحی حروف متن باشد هر حرکت هیجانی می‌تواند باعث کند شدن روند خوانش و در نهایت منجر به انتقال ناقص مفهوم شود.  تمرکز من در این مسیر بر حافظه تصویری مخاطب، اتصالات روان، فاصله‌گذاری منطقی، داشتن وزن‌های متنوع و حفظ کنتراست ضخامت بوده تا آرامش بتواند پاسخگوی همه‌ی نیاز‌های نوشتاری از جمله تیتر، سوتیتر و متن باشد.


قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش


قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش


قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش


قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش

قلم (فونت) آرامش
قلم (فونت) آرامش