قلم فونت پیرآموز font priamooz
• برای  استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار   «قـلـم‌بـرتـر» را داشته باشید.
• در اولین خرید، شماره سریال قلم را دریافت خواهید کرد.
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند.
• این قلم‌ها برای وب و مبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
wm_Dabir
یک کاربره:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
wm_Dabir
 
قلم (فونت) دبیر
خط شکسته‌نستعلیق به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند تحریر نامه‌ها، از خط نستعلیق منشعب شده است. در این خط کلمات پردُورتر، پیوسته‌تر و همچنین پرتابی‌تر از نستعلیق نگاشته می‌شده است. شکسته‌نستعلیق از حیث کارکرد و تا حدودی فرم به خط تعلیق نزدیک است که به همین سبب می‌توان آن را جایگزین این خط در فرهنگ نوشتاری ایرانیان دانست. 
در فرهنگ دیوانی ایران، آن دسته از منشیان دستگاه سلطنت، که در دو مقوله‌ی سخن [ادبیات] و خوشنویسی ورزیده بودند، «دبیر» خطاب می‌شده‌اند. آنان عموماً با القابی نظیر دبیرحضور، دبیرخاقان، دبیرالممالک و امثالهم مرتبه‌بندی می‌شدند و به امور مربوط به نوشتن نامه‌های مُلوکانه مشغول بوده‌اند. 
طراحی قلمی که پیش روی شما قرار دارد از آذرماه سال ۱۳۹۷ به هدف ساخت ابزاری توانا برای تحریر متن‌های ادبی و آموزشی و کاربردهای فرهنگی دیگر شروع شد. از این رو و برطبق اهدافی که ذکر شد در نام‌گذاری این قلم نامی جامع‌تر از «دبیر» یافت نشد. به خصوص اینکه پیش‌تر از دبیر، نرم‌افزاریِ مریم قلم دیگری با کارکردی مشابه اما ساده‌تر به‌نام «دانش‌آموز» را منتشر کرده بود. بنیان اولیه این قلم از کتاب ارزشمند «آموزش خط شکسته‌ی تحریری ساده» به تحریر و تشریح هنرمندگرامی جناب آقای عباس رحمانی قوام یافته است اما به جهت نِیل به اهداف اولیه‌ی قلم دبیر، در نگاشته‌های ایشان جرح و تعدیل‌هایی صورت گرفت که لزوماً نه از حیث زیبایی‌شناسیِ خوشنویسانه که بیشتر به جهت کاربردی کردن آن‌ها بوده است. خط شکسته‌نستعلیق ظرفیت بالایی برای پیچیده‌نویسی دارد که این ویژگی خواندن متن‌های نوشته شده با این خط را برای مخاطب عام دشوار می‌کند. اما در این قلم سعی شده است که این پیچیدگی‌های خوشنویسانه به ترکیباتی ساده‌تر تبدیل گردند تا مخاطب بیشتر به خواندن متن ترغیب شود. 
قلم دبیر تقریباً تک‌ضخامتی است و برای سطرنویسی، عناوین بلند و حتی متن نیز مناسب دیده می‌شود. امید است که وزن‌های دیگر این قلم در آینده طراحی شوند و به ابزاری جامع در خدمت طراحان و اهالی فرهنگ تبدیل گردند. 
این قلم به‌منظور پاسداشت مقام دبیران ایران به آن‌ها تقدیم می‌شود و در فرآیند طراحی نیز نیم‌نگاهی به خطوط یکی از ممتازترین این دبیران «احمد قوام‌السلطنه» کاتب فرمان مشروطیت و دبیرحضور ناصرالدین‌شاه قاجار وجود داشته است. باشد که این قلم شمع کوچکی گردد برای بازتاب غِنای فرهنگ نوشتاری ایرانیان. [راهنمای استفاده از قلم] 

قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت) دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر

قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر

قلم (فونت( دبیر

قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر

قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت( دبیر
قلم (فونت) دبیر

قلم دبیر لاتین
  •  
این فونت برای نوشته‌های لاتین در کنار قلم دبیر پیش‌نهاد می شود.
طراحی آن توسط آقای امین عابدی انجام شده است.