شجریان
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
طراح قلم

حسن تیربازاری
 
متولد ۱۳۷۰، کارشناس گرافیک، فعال در زمینه طراحی نشانه، تایپ فیس، وب. همکاری با شرکت گروه مهندسین پازل در زمینه طراحی رابط گرافیکی بیش از ۵۰ وب سایت در سراسر کشور  و همچنین مشاور هنری « ایده پرداز» رابط کاربری و گرافیکی نرم افزار دکتر دکتر، DrDr.