قلم (فونت) اختیار، امیر مهدی مصلحی
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
طراح قلم

امیر مهدی مصلحی
 
متولد سال ۱۳۶۸؛ خط نستعلیق را نزد محمدرضا ظریف، حسین غلامی، عباس اخوین و مرتضى قورچی فراگرفته و در این خط پیرو شیوۀ خط میرزا غلام‌رضا اصفهانی است.
او دانش‌آموختۀ معماری از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است اما فعالیت حرفه‌ای‌اش تنها در حوزۀ طراحی گرافیک بوده است. زمینه‌های اصلی فعالیت حرفه‌ای‌اشْ طراحی تایپ، طراحی نشانه و طراحی گرافیک نشر(طراحی هویت دیداری مجله / طراحی روی جلد کتاب) است.
از قلم‌های منتشرشدۀ او می‌توان به: میرزا در دو وزن (۶-۱۳۹۵)، تلسک در هشت وزن (۱۳۹۷)، دبیر (۸-۱۳۹۷) و اختیار (۱۳۹۹) -همگی توسط نرم‌افزاری مریم منتشر شده‌اند- اشاره کرد.
او از اکتبر سال ۲۰۲۰ در دورۀ دوسالۀ پست-مستر تایپوگرافی در (The Atelier National de Recherche Typographique (ANRT  در کشور فرانسه به طراحی تایپ برای خط پهلوی کتابی (از مهم‌ترین خطوط ایرانی پیش از اسلام) مشغول است.
جوایزی که تاکنون موفق به دریافت آنها شده است:
- دیپلم افتخار طراحی نشانه از ششمین دوسالانۀ سرو نقره‌ای برای طراحی نشانۀ «نویز؛ رسانۀ مستقل مرور موسیقی»؛ ۱۳۹۸
- نشان ممتاز تایپوگرافی بیست‌ویکمین سالانۀ باشگاه طراحان تایپ آمریکا (Type Directors Club, TDC 2018) برای طراحی قلم میرزا؛ ۲۰۱۸
- مقام دوم رقابت جهانی طراحی تایپ گرانشان (Granshan, 2017) در بخش تایپ‌های غیرلاتین برای طراحی قلم میرزا؛ ۲۰۱۷


قلم اختیار | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Ekhtiar
 


قلم دبیر | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Dabir
 


قلم تلسک | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٢٠,٠٠٠ تومان
w_Tlesk Black
 


قلم میرزا جلی | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ١٥٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali