فونت (قلم) دبستان
نظرسنجی
بسیاری از ناشران و طراحان ترجیح می‌دهند که عدد صفر را به‌صورت توخالی استفاده کنند. صفر توخالی به دلیل فرم خاص آن، باعث ایجاد ریتم منظم‌تری در متن می‌شود و هم‌چنین با نقطه اشتباه نمی‌شود.
اگر از قلم‌برتر استفاده کنید در برنامه‌ی ایندیزاین می‌توانید در پنجره‌ی کاراکتر، عدد صفر توخالی را جای‌گزین کنید؛ اما کاربرانی که از سایر برنامه‌ها مثل Word استفاده می‌کنند این امکان را ندارند.
با درخواست‌های مکرر در این زمینه به این فکر افتادیم که صفر توخالی را به‌طور کلی جایگزین صفر توپُر کنیم. نظر شما چیست؟ خواهشمندیم با شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارایه بهتر خدمات یاری کنید.
 

 


آیا صفر تو خالی جایگزین صفر تو پر در قلم‌های پر کاربرد مانند نازنین، میترا و ... شود؟