• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
wm_Mirza Jali
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza
یک کاربره:
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان
wm_Mirza Jali
 
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم‌های بولد، عموماً بر حسب نیاز، از پایۀ رگولار ساخته می‌شوند. کارکرد اصلی آنها نوشتن عناوین است. بنابراین سازگار با زمینه‌های کوچک مثل متن کتاب نیستند.
در خوشنویسی، عنوان جلی‌نویسی برای نوشتن کتیبه‌ها مصطلح است. به عنوان مثال کتیبه‌های میرزا غلام‌رضا اصفهانی در مسجد سپهسالار (شهید مطهری) یا کاشی‌نوشته‌های عمادالکتاب از اشعار فردوسی و سعدی بر نمای ساختمان‌های باغ نگارستان، در دسته‌بندی جلی‌نویسی قرار می‌گیرد.
«جلی» در لغت‌نامۀ دهخدا، به معنای هویدا و آشکار آمده است. از این رو «جلی» را می‌توان جایگزین «بولد» هم در کارکرد و هم در معنی دانست.
قلم میرزا با تکیه بر سطرنوشته‌های میرزا غلام‌رضا اصفهانی در دهه‌های پایانی حیات ایشان در اقلام کم‌دانگ‌تر از مشق، اقتباس و طراحی شد. از انتشار این قلم یک‌ سال می‌گذرد و در طی این یک‌سال برای جلی‌نویسی هم در بیلبوردهای شهری به‌کارگرفته‌شده‌ اما در اصل میرزا، برای اندازه‌های کوچک‌تری تعریف شده‌است.
پایۀ جلی برای قلم میرزا با هدف پاسخ به نیاز جلی‌نویسی طراحی شده‌است. اگرچه در رسامی این قلم از میرزا استفاده شده اما برای پرهیز از ازدحام بصری، برخی جزییات ترسیمی به هدف پاسخ به نیاز مذکور، ساده‌تر شده است. در آینده‌ای نه‌چندان‌‌دور این امید می‌رود، پایۀ «خفی» در کاربرد تایپ‌فیس متن، به خانوداه قلم‌های میرزا اضافه شود. [کاتالوگ]
 
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font

قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font
قلم میرزای جلی - Mirza Jali Font

میرزا در کاربردمیرزا در کاربردمیرزا در کاربرد