برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Ojan
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان
اوژن
ابراهیم حقیقی در سال ۱۳۵۴ طراحی اولیه قلم فارسی اوژن را انجام داد. این قلم در سال ۱۳۵۶ توسط مرجانه تهرانی و آذر باقرزاده اجرا شد و در سال ۱۳۸۶ در اختیار نرم افزاری مریم قرار گرفت و در نهایت در نرم افزار قلم برتر ارائه شد. این قلم در ۷ پایه  اجرا شده  که پایه‌های 3D ، 3Line، اوژن رگولار و اوژن ۲ در نرم افزاری مریم توسط خانم زهره زیارتی و با نظارت استاد حقیقی ساخته و اجرا شده است. در ادامه نمونه‌هایی از آن را مشاهده خواهید کرد.

w_Ojan Regular
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold

قلم (فونت) اوژنقلم (فونت) اوژن


w_Ojan Outline
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 3lines
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold 3D
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 2
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_ojan 2 Bold
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن