برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Khatoon
٥٠,٠٠٠ تومان
خاتون

علی اصغر بازگیر

قلمی فانتزی است که از خوانایی خوبی برخوردار است. طراح جوان در اولین کار خود با کنار هم قرار دادن ساده ترین خطوط، حروف این قلم را طراحی کرده و قلمی متفاوت و دوست داشتنی بوجود آورده است که نشان از نو آوری، استعداد و خوش ذوقی اوست. 


قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون