برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Khatoon
٥٠,٠٠٠ تومان
خاتون

علی اصغر بازگیر

قلمی فانتزی است که از خوانایی خوبی برخوردار است. طراح جوان در اولین کار خود با کنار هم قرار دادن ساده ترین خطوط، حروف این قلم را طراحی کرده و قلمی متفاوت و دوست داشتنی بوجود آورده است که نشان از نو آوری، استعداد و خوش ذوقی اوست. 


قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون

قلم (فونت) خاتون