برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
طراح قلم

حسن تیربازاری
 
متولد ۱۳۷۰، کارشناس گرافیک، فعال در زمینه طراحی نشانه، تایپ فیس، وب. همکاری با شرکت گروه مهندسین پازل در زمینه طراحی رابط گرافیکی بیش از ۵۰ وب سایت در سراسر کشور  و همچنین مشاور هنری « ایده پرداز» رابط کاربری و گرافیکی نرم افزار دکتر دکتر، DrDr.