برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
طراح قلم

حسن تیربازاری
 
متولد ۱۳۷۰، کارشناس گرافیک، فعال در زمینه طراحی نشانه، تایپ فیس، وب. همکاری با شرکت گروه مهندسین پازل در زمینه طراحی رابط گرافیکی بیش از ۵۰ وب سایت در سراسر کشور  و همچنین مشاور هنری « ایده پرداز» رابط کاربری و گرافیکی نرم افزار دکتر دکتر، DrDr.