برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
طراح قلم

امیر مهدی مصلحی
متولد سال ۱۳۶۸ | دانش‌آموختۀ معماری از پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ | هنرآموختۀ خوشنویسی خط نستعلیق نزد محمدرضا ظریف، حسین غلامی، مرتضی قورچی و استاد عباس اخوین | طراحی گرافیک در استودیوی شخصی «باغ‌تفرج» از سال ۱۳۸۸ | مدیرهنری و طراح گرافیک همایش هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴ | مدیر هنری و طراح گرافیک نشریۀ شهرت در شمارگان ۲ تا ۸ از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ | طراح گرافیک در استودیو مرکزی از بهار ۱۳۹۶.